Nasza przychodnia to miejsce przyjazne dziecku i mamie. W miłej i ciepłej atmosferze można poczuć się swobodnie i zapomnieć o stresie, który często towarzyszy dzieciom podczas wizyt u lekarza.

Przychodnia posiada podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w ramach poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnia świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. W godzinach nocnych, w weekendy i święta dyżury pełnią placówki na terenie województwa. Wykaz placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na stronie: siecszpitali.mz.gov.pl.

Wypełniając deklarację pacjent wybiera lekarza rodzinnego/pediatrę, pielęgniarkę i położną środowiskową.

 W ramach poradni POZ pacjentom przysługuje możliwość wykonania badań laboratoryjnych, EKG, USG oraz RTG. Wszystkie badania muszą być zlecone w postaci skierowania przez jednego z naszych lekarzy z poradni POZ. Każde skierowanie jest ważne przez 1 miesiąc.

Badania RTG wykonuje dla naszych pacjentów placówka przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie (Ursus) – Pracownia Diagnostyki Obrazowej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej SZPZLO Warszawa Ochota. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15–17:00. Telefon: 22 662-60-36 wew. 16.

CM Zdrowie Pediatra

Zapisy do POZ

W celu zapisu do przychodni należny zgłosić się do rejestracji, okazać dowód osobisty i podpisać przygotowane przez recepcjonistkę deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej ( wszystkie kobiety i noworodki). Przy zapisie dziecka do poradni POZ potrzebny jest dowód osobisty prawnego opiekuna dziecka, PESEL dziecka (w przypadku noworodków należy zgłosić PESEL zaraz po jego nadaniu) oraz karta szczepień ( otrzymują ją wszystkie noworodki przy wypisie ze szpitala).

Deklaracja do lekarza POZ

Pobierz i wypełnij deklarację.

Pobierz deklarację

Złóż deklarację lub wypełnij ją w przychodni

Deklaracja do pielęgniarki

Pobierz i wypełnij deklarację.

Pobierz deklarację

Złóż deklarację lub wypełnij ją w przychodni

Deklaracja do położnej POZ

Pobierz i wypełnij deklarację.

Pobierz deklarację

Złóż deklarację lub wypełnij ją w przychodni