• PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:00
  • ŚRODA od 16:00 – 20:00

GINEKOLOG-POŁOŻNIK

– konsultacje ginekologiczne,

– USG ginekologiczne

– prowadzenie ciąży

– cytologia

– wycinki i badania hist-pat

– wkładki wewnątrzmaciczne

– przyjmuje pacjentki od 15 r. ż.