Zapisy na szczepienia osobiście lub telefonicznie pod numerem: 228636346 , wewn. 2